Kurumsal-Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Kuruluşumuzun ana ilkesi “Kaliteli ve sağlıklı ürün üreterek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak ve tanınan bir marka olmaktır.” Bunu sağlamak için;

 

• Fırmamızın, çalışanlarını ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirmek.

 

• Hammadde, yarı mamül ve mamülle ilişki içerisinde bulunan personelimizin sağlık durumlarını sürekli izlemek.

 

• Çalışanlara kalite, hijyen ve gıda güvenliği konusu ile ilgili olarak sürekli eğitim vermek.

 

• Üretim makinelerini sürekli koruyucu bakıma tabi tutmak ve üretim ortamını hijyenik şartlar sağlanmış şekilde kullanmak.

 

• Ürünlerimizin servis aşamasında izlenerek, hijyen şartlarına uygun şekilde satılmasını sağlamak.

 

• Faaliyet alanlarımızda; müşteri memnuniyetine yönelik sürekli iyileşen üretim yapmayı ve hizmet sunmayı kendimize İLKE edinmek.

 

• Gıda emniyeti ile ilgili tehlikeleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrolü sağlamak.

 

• Er-Pa Kahve olarak verimlilik artışının; Dürüstlük, çalışanların mutluluğu, yetkinliği, sürekli eğitimi, çağdaş ve bilim temelli yaklaşımlarla sağlayacağına inanmaktadır.

 

• Bu amaca ulaşmak için hammaddeden başlayarak, proses aşamalarında ve nihai üründe daima ilgili yasal mevzuat şartlarına, müşteri isteklerine ve sektör gerekliliklerine, hijyen ve gıda güvenliği şartlarına uygun üretimi/hizmeti gerçekleştirmeyi benimsemektedir.

 

• Tüm bu ilke ve değerler ile sürekli iyileştirme temel alınarak, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve firmanın her yönden mükemmelliğe erişmesi POLİTİKAMIZ‘dır.